Ieder artikel van Zwemsportkleding.nl voldoet aan hoge eisen van kwaliteit en degelijkheid.

U heeft recht op een goed product.
Dat betekent dat u het product gedurende een bepaalde termijn op een normale manier moet kunnen gebruiken.

Termijn:
Wij hanteren
 hiervoor een garantietermijn van 3 maanden.

Oplossingen:
Mocht het artikel binnen de garantietermijn bij normaal gebruik onverhoopt gebreken vertonen, dan worden deze door ons
 kosteloos hersteld.
Hierbij kan sprake zijn van vervanging of reparatie: dit ter beoordeling van Zwemsportkleding.nl
 en/of de fabrikant.

Uitsluitingen:
De garantie omvat alleen fabrieks- en/of materiaalfouten.
Uiteraard valt normale slijtage niet onder de garantiebepaling.Garantievoorwaarden
Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte onderzoekkosten en retourkosten voor rekening van de klant. ( 15 euro )
Indien een klacht gegrond is, beslist Zwemsportkleding.nl of het artikel (gedeeltelijk) gerepareerd/vervangen of gecrediteerd wordt.
Een artikel dat voor garantie beoordeling teruggestuurd wordt, moet schoon en droog zijn.

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie bij:

  • beschadiging door opzet, of door nalatigheid;

  • ondeskundig gebruik of nalatig onderhoud;

  • normale slijtage na gebruik;

  • het afgeven van het kledingstuk;

  • pillen van het kledingstuk;

  • schade aan/defecte ritsen;

  • schroeiplekken, bijvoorbeeld onstaan door glijbanen;

  • beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing/wasvoorschriften;

  • schade die is aangebracht door natuur, mens of dier.

Garantieaanvraag indienen:


| Meer